TRIDUUM


 

       Modlitwa o zatrzymanie epidemii
            koronawirusa i dar zdrowia

Ojcze miłosierdzia, pełni ufności prosimy
Ciebie, aby nieszczęście epidemii nie siało już
więcej zniszczeń i udało się ją jak najszybciej
opanować. Prosimy Cię, Boże, abyś przywró-
cił zdrowie zakażonym i pokój tym miejscom,
do których dotarła choroba. Wspieraj i chroń
personel medyczny troszczący się o chorych.
Błogosław wszystkim, którzy starają się opa-
nować sytuację. Do grona zbawionych przyj-
mij zmarłych na skutek tej choroby i pociesz
ich rodziny.
Panie Jezu, Lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólno-
światowego zagrożenia, ale ufamy Tobie.
Udziel nam pokoju i zdrowia. Niech Twój
Święty Duch umocni naszą wiarę, obdarzy
nas nadzieją i miłością.
Matko Boża, nasza Opolska Pani, jak
w minionych wiekach, tak i dzisiaj chroń nas
i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości
do Twojego Syna Jezusa Chrystusa – naszej
jedynej nadziei.
Święty Rochu, nasz patronie, módl się na
nami. Amen.

Za zgodą Kurii Diecezjalnej w Opolu nr 1/I/2020-KNC-K

 

 


Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu 

Akt Zawierzenie w czasie pandemii

ŻAL DOSKONAŁY

KOMUNIA DUCHOWA

KOMUNIKAT – Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

JEZUS ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ – Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

MEDYTACJA PAPIEŻA FRANCISZKA 

Ogłoszenia

Inencje/Ogłoszenia parafialneŚwięta nakazane w 2021 roku

1 stycznia (piątek) – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (środa) – Trzech Króli, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego
4 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
16 maja (niedziela) – Wniebowstąpienie Pańskie
23 maja (niedziela) – uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki)
3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
15 sierpnia (niedziela) – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (poniedziałek) – uroczystość Wszystkich Świętych
25 grudnia (sobota) – uroczystość Narodzenia PańskiegoDekret Penitencjarii Apostolskiej 22.10.2020

Pamiętajmy o zmarłych Apel Kościołów

Odwiedziny duszpasterskie 2020

Głównym celem „kolędy” jest modlitewne spotkanie parafian z duszpasterzem i błogosławieństwo,

omówienie aktualnych problemów parafialno – rodzinnych, ożywienie religijności i pobożności wśród wiernych wspólnoty parafialnej.

 

Duchowe przygotowanie: świąteczna Komunia święta, żywy udział w modlitwie.

 

W niedziele o godz. 900 zostanie odprawiona Msza św. w int. Rodzin, które w poprzedzający tydzień przyjęły „kolędę”. Zapraszam. 

Dzieci i młodzież mają przygotowane zeszyty z lekcji religii.

Ministranckie ofiary złożone do puszki przeznaczone będą na: cele misyjne, wspólna ich kasa (nowe stroje) i ofiara dla nich.

„Kolęda” rozpocznie się 2 stycznia.

Jak w poprzednich latach pół parafii.

Nie ma „kolędy” w niedziele – Dzień Pański – świętujmy.

Rozpoczęcie w tygodniu o godz. 1500, w sobotę o godz. 1000.

 

Polecam sprawę „kolędy” Waszej życzliwości, otwartości, ofiarności.       

 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2020

Czwartek, 02.01, g. 1000 Przedszkole, Ochronka, Poczta, Piekarnia, Sklepy, Urząd Gminy,

Osiny:

Czwartek, 02.01, g. 1500 ul. Polna, Opolska do nr 1

Piątek, 03.01, g. 1500  1.  ul. Dębowa,

  1. Ul. Opolska 69-25, Stawowa

Sobota, 04.01, g. 1000  1. ul. Łąkowa, Opolska 2-48

  1. ul. Opolska 50-82, Górna

Niedziela, 05.01. g.1200  Klasztor Sióstr

 Komprachcice:

Wtorek, 07.01, g. 1500 1. ul. Opolska, od Osin

  1. ul. Sienna 17-1

Środa, 08.01, g. 1500  1. ul. Krzyżowa 21-2b,

  1. Osiedle Bursztynowe

Czwartek, 09. 01, g. 1500 1. ul. Prószkowska 13-1, blok nr 33-39

  1. ul. Prószkowska pozostałe bloki

Piątek, 10.01, g. 1500    ul. Klasztorna 11-3a, ul. Ks. Bilińskiego

Sobota, 11.01. g.1000  1. ul. Jeleniowa 10-1, Ochodzka do nr 29

  1. ul. Krótka 4-1, Ochodzka 1-27

 

Poniedziałek, 13.01, g. 1500 1. ul. Torowa 40-1

  1. ul. Szeroka 54-1

 

Święty Janie Pawle II,

który odznaczałeś się wielką miłością Boga i ludzi,

ufny w moc Twojego wstawiennictwa

proszę Cię:

Bądź przed tronem bogatego w miłość i miłosierdzie Ojca Niebieskiego moim orędownikiem w sprawie, którą Ci przedkładam…….

 

Uproś mi także dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości, abym za twoim przykładem codziennie wzrastał w świętości i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i Człowiek. Amen.

 

Święty Janie Pawle II,

wstawiaj się za nami.