ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

2023 r.

Głównym celem „kolędy” jest modlitewne spotkanie parafian z duszpasterzem i błogosławieństwo, omówienie aktualnych problemów parafialno – rodzinnych, ożywienie religijności i pobożności wśród wiernych wspólnoty parafialnej.
Duchowe przygotowanie: świąteczna Komunia święta, żywy udział w modlitwie.

W niedziele o godz. 9 00 zostanie odprawiona Msza św. w int. Rodzin, które w poprzedzający tydzień przyjęły „kolędę”.
Zapraszam.

Ministranckie ofiary złożone do puszki przeznaczone będą na: cele misyjne, wspólna ich kasa (nowe stroje) i ofiara dla nich.
„Kolęda” rozpocznie się 2 stycznia.
Jak w poprzednich latach pół parafii.
Nie ma „kolędy” w niedziele – Dzień Pański – świętujmy.
Rozpoczęcie w tygodniu o godz. 16 00 i 16 30 , w sobotę o godz. 10 00 i 13 00 .
Polecam sprawę „kolędy” Waszej życzliwości, otwartości, ofiarności.

KOMPRACHCICE:
Poniedziałek, 02.01, g. 16 00 ul. Cicha (W) g. 16 30 ul. Fabryczna (A)
Wtorek, 03.01, g. 16 00 ul. Polna ul. Szymańca (W)
Środa, 04.01, g. 16 00 ul. Sportowa (od końca) (W) g. 16 30 ul. Kwiatowa (A)
Czwartek, 05.01, g. 16 00 ul. Rolnicza(W) g. 16 30 ul. Stawowa(A)
Sobota, 07.01, g. 10 00 ul. Wojskowa (od końca) (W) g.13 00 ul. Piaskowa (od końca) (A)

Poniedziałek, 09.01, g. 16 00 Osmańczyka, Gwoździa, Koszyka, Poliwody, Tomechny (W) g.16 30 ul. Pocztowa (od końca) (A)
Wtorek, 10.01. g. 16 00 ul. Niemodlińska (od nr 2 parzyste) (W) g. 16 30 ul.
Niemodlińska(od nr 1 nieparzyste) (A)
Środa, 11.01, g. 16 00 ul. Ogrodowa (od końca) (W) g. 16 30 ul. Słoneczna (od końca) (A)
Czwartek, 12.01, g. 16 00 ul. Chróścińska, Cmentarna (od końca) (W) g. 16 30 ul. Kolejowa (od końca) (A)
Piątek, 13.01, g. 16 00 ul. Szkolna (od nr 1) (W) g. 16. 30 ul. Szkolna (od końca) (A)
Sobota, 14.01, g. 10 00 ul. Lipowa (od końca) (W, A)

Ześlij, Boże, hojne błogosławieństwo na nasze rodziny i nasze domy i darem swojej łaski uświęć ich mieszkańców.

Mikołaj 2022

MATERIAŁY DLA RODZIN

FESTYN PARAFIALNY 2022 – GALERIA

Autorem zdjęć jest Pani Izabella Kosakowska .

Profil autorki można śledzić na Instagramie  i Facebooku

TRIDUUM


 

       Modlitwa o zatrzymanie epidemii
            koronawirusa i dar zdrowia

Ojcze miłosierdzia, pełni ufności prosimy
Ciebie, aby nieszczęście epidemii nie siało już
więcej zniszczeń i udało się ją jak najszybciej
opanować. Prosimy Cię, Boże, abyś przywró-
cił zdrowie zakażonym i pokój tym miejscom,
do których dotarła choroba. Wspieraj i chroń
personel medyczny troszczący się o chorych.
Błogosław wszystkim, którzy starają się opa-
nować sytuację. Do grona zbawionych przyj-
mij zmarłych na skutek tej choroby i pociesz
ich rodziny.
Panie Jezu, Lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólno-
światowego zagrożenia, ale ufamy Tobie.
Udziel nam pokoju i zdrowia. Niech Twój
Święty Duch umocni naszą wiarę, obdarzy
nas nadzieją i miłością.
Matko Boża, nasza Opolska Pani, jak
w minionych wiekach, tak i dzisiaj chroń nas
i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości
do Twojego Syna Jezusa Chrystusa – naszej
jedynej nadziei.
Święty Rochu, nasz patronie, módl się na
nami. Amen.

Za zgodą Kurii Diecezjalnej w Opolu nr 1/I/2020-KNC-K

 

 


Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu 

Akt Zawierzenie w czasie pandemii

ŻAL DOSKONAŁY

KOMUNIA DUCHOWA

KOMUNIKAT – Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

JEZUS ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ – Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

MEDYTACJA PAPIEŻA FRANCISZKA