Organy

Organy Parafia Komprachcice   

 

 Organy  określane są mianem króla instrumentów, tak m. in. wyraził się o nich Wolfgang Amadeusz Mozart – „W moich oczach i dla moich uszu organy są królem instrumentów”. Określenie to nie dotyczy jedynie ich wielkości czy piękna prospektu organowego  ale również całego bogactwa obejmującego wszystkie rozwiązania techniczne.  To co najbardziej istotne w organach to wnętrze, nie widoczne gołym okiem, umieszczone w szafie organowej.  Szafa zawiera w sobie ogromną ilość elementów składowych  jak  piszczałki grupowane w głosy, co  wpływa na ich różnorodność brzmienia, trakturę gry czyli układ łączący klawiaturę organów z wentylami otwierającymi dopływ powietrza do piszczałek czy system powietrzny, który odpowiada za dostarczenie piszczałkom potrzebnej ilości powietrza by zabrzmiał w nich dźwięk. W bardzo dużym skrócie można stwierdzić, że organy są instrumentem, który łączy w sobie różne dziedziny nauki i techniki jak  architektura, rzemiosło, akustyka, historia sztuki.

Na przestrzeni wieków powstało bardzo wiele firm specjalizujących się w budownictwie organowym. Na Śląsku Opolskim istnieje szereg instrumentów zbudowanych przede wszystkim przez takie firmy jak:  Schlag und Söhne  ze Świdnicy, Carl Berschdorf z Nysy czy  Rieger (Rieger – Kloss) z Krnova. To właśnie te firmy wiodły prym na terenie naszego województwa. Wśród niewielu instrumentów z terenu Opolszczyzny, które nie powstały w warsztatach organmistrzowskich wyżej wymienionych zakładów, z pewnością należy wskazać na organy z kościoła parafialnego w miejscowości Komprachcice. Jest to jedyny instrument w województwie opolskim, być może jedyny w Polsce, zbudowany przez firmę Steinmeyer und Streebel, Orgel und Harmoniumbau Oettingen – Bayern – Nürnberg. Instrument ten powstał w 1937 roku  po wybudowaniu nowego murowanego kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Front organów ma formę niearchitektoniczną (nie posiada typowego prospektu organowego) co na początku XX wieku było bardzo powszechne. Organy wyposażone są w trakturę elektropneumatyczną, system powietrzny zaopatrują zaś  dwa miechy magazynowe. W stole gry znajdują się dwie klawiatury ręczne i jedna klawiatura nożna. Niebywałym bogactwem tego instrumentu jest jego brzmienie na które składają się 32 głosy. Jest to największy instrument w dekanacie Prószków, który powstał w czasach nowych założeń i koncepcji budownictwa organowego. Niezwykle bogata różnorodność brzmieniowa tego instrumentu pozwala nie tylko na wykonywanie akompaniamentu liturgicznego podczas mszy świętej ale również literatury organowej. Trzeba także podkreślić mnogość różnych rozwiązań technicznych rzadko spotykanych w organach o takiej ilości głosów jak  wolne kombinacje, ułatwiające sprawne posługiwanie się różnymi zestawami barw, łączniki poszerzające zakres brzmienia i dynamiki, tremolo, wałek crescendo czy nawet szafa ekspresyjna.

Bardzo często zwraca się jedynie uwagę na zewnętrzny wygląd organów, który tak naprawdę ma niewielki wpływ na ich brzmienie czy sprawność techniczną. O brzmieniu i jego pięknie decyduje przede wszystkim to co znajduje się w środku szafy organowej. By organy mogły cieszyć uszy swoim pięknem muszą być w pełni sprawne. Dbałość o organy piszczałkowe to proces długotrwały i systematyczny. Jest to przecież „muzyczna machina”, która z czasem podlega procesowi zużycia. Mała świadomość wielowymiarowej wartości kulturowej organów powoduje bardzo często destrukcję wielu zabytkowych instrumentów.

By jednak zakończyć optymistycznym akcentem należy zauważyć, że w ostatnim czasie coraz częściej dostrzega się znaczenie historyczne, muzyczne czy kulturowe organów piszczałkowych a w ostatnich dziesięciu latach, jedynie na terenie diecezji opolskiej, wyremontowano już ponad sto instrumentów!

 

Ruch Szensztacki

Ruch Szensztacki

Założycielem Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego jest Ojciec Józef Kentenich (1885-1968), który powołał do życia wspólnoty rodzin, matek, mężczyzn, młodzieży męskiej, żeńskiej oraz kapłanów i sióstr. Wszystkie wspólnoty dążą do urzeczywistnienia wiodącej idei Założyciela – wychowanie nowego człowieka w nowej społeczności. Uznanie dla prawd głoszonych przez Ojca Kentenicha sięga daleko poza ramy samej Rodziny Szensztackiej. Poprzez swój system wychowania dał on odpowiedź na pytanie obecnych czasów i stał się duchowym przewodnikiem dla wielu ludzi. Jego ujmująca zakorzeniona w Bogu osobowość oraz duchowe dziedzictwo, inspirujące wiele osób do poszukiwania głębszego życia religijnego. Tym, co jednoczy wszystkie wspólnoty w wielu krajach świata w jedną wielką rodzinę jest przymierze miłości z Matką Bożą. Ojciec Kentenich określa je jako głęboko rozumiane odnowienie, umocnienie i zabezpieczenie przymierza zawartego na Chrzcie św. Założyciel Ruchu ukazywał w Maryi obraz najdoskonalszego człowieka oraz najlepszy wzór dla przeżywania chrześcijaństwa.

Szensztacki Instytu Sióstr Maryi jest jednym z sześciu instytutów życia konsekrowanego wchodzącym w skład międzynarodowego Dzieła Szensztackiego. Został założony przez Ojca Józefa Kentenicha w 1926 roku. Siostry, żyjąc w przymierzu miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną, swoją pracą i modlitwą służą Kościołowi w odnowie i ewangelizacji świata. W Polsce Siostry rozpoczęły działalność w 1946 roku. Wypełniają swoje powołanie poprzez pracę apostolską i formacyjną w duchu charyzmatu Założyciela wśród rodzin, matek i dziewcząt i dzieci. Realizują także powołanie kontemplacyjne oraz misyjne w Rosji i na Białorusi. Duchowym Centrum Ruchu Szensztackiego jest sanktuarium, w którym Maryja jest czczona w słynącym łaskami obrazie Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. W dniu 18 października 1914 roku Ojciec Józef Kentenich jako pierwszy zawarł przymierze miłości z Maryją. Obecnie takie sanktuaria istnieją w wielu krajach świata, jest ich ponad 150. W diecezji opolskiej w Winowie.

Zasadniczym celem Ruchu Szensztackiego zgodnie z charyzmatem Założyciela jest:

W przymierzu miłości z Maryją umacniać i odnawiać wartości chrześcijańskie i w ten sposób urzeczywistniać ewangeliczną dewizę bycia „solą ziemi i światłością świata”.

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Sanktuaria MTA są budowane na wzór kaplicy w Schönstatt [Vallendar k. Koblencji (Niemcy)], w której miało miejsce założenie Ruchu Szensztackiego. We wnętrzu sanktuarium znajduje się barokowy ołtarz z obrazem Matki Bożej, figury Apostołów Piotra i Pawła oraz figura św. Michała Archanioła. Obraz Maryi z Dzieciątkiem został umieszczony w sanktuarium w Szensztacie w 1915 roku. Jest on dziełem włoskiego malarza Ligi Crosio (1835-1915). Ojciec Józef Kentenich oraz jego wychowankowie zwracali się do Maryi wezwaniem - Trzykroć Przedziwna. Tytuł ten przyjęli od Kongregacji Mariańskiej istniejącej w XVI wieku w Bawarii, która pod opieką Maryi Trzykroć Przedziwnej przyczyniła się do obrony katolicyzmu przed wpływami reformacji w tamtym regionie. Matka Boża przedstawiana na obrazie w sanktuarium szensztackim czczona jest pod tytułem: "Matka Boża Trzykroć Przedziwna". Tytuł ten wskazuje na wyjątkowe działanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w osobie Maryi jako:
– wybranej córce Boga Ojca
– Matce Syna Bożego
– oblubienicy Ducha Świętego.

Sanktuarium w diecezji opolskiej jest w parafii Winów.

Rodziny Szenstackie od kilku lat istnieją w parafii Komprachcice. Jest obecnie 9 rodzin.

Co miesiąc mają spotkania formacyjne ze Mszą św.

Siostry Służebniczki

HISTORIA SZCZEGÓŁOWA PLACÓWKI SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK N.M.P.N.P  W KOMPRACHCICACH.

Siostry przybyły do Komprachcic dnia 17.07.1925 r., na życzenie tamtejszego proboszcza ks. Szuberta. Początkowo mieszkały jako lokatorki, gdyż dom, który miały zająć wymagał remontu. Po przeprowadzeniu remontu siostry rozwinęły swoją działalność: prowadziły ochronkę, zajęły się ambulatoryjna opieką chorych, nie tylko w Komprachcicach ale i w sąsiednich wioskach: w Polskiej Nowej Wsi, w Chróścinie Opolskiej, w Dziekaństwie, w Osinach, w Chmielowicach.

Wkrótce ochronka okazała się za mała; już od początku uczęszczało do niej 70 dzieci. W tej sytuacji Zgromadzenie postanowiło wybudować własny dom. Plac pod jego budowę ofiarowała Parafia. W dniu 19 czerwca 1925 r. położono kamień pod budowę, a już w listopadzie siostry wprowadziły się do nowego domu. Budynek nazwano domem św. Otylii. Mieścił on w sobie mieszkanie dla sióstr, ochronkę, szkołę robót ręcznych i gospodarstwa domowego oraz przytułek dla starców. Oprócz tej działalności siostry zajmowały się pracą wśród młodzieży, uczyły robót ręcznych w szkole powszechnej – szczególnie dziewczęta, które pracowały na roli, katechizowały, były czynne w Kongregacji Mariańskiej. Poza tym udzielały się na kursie bezrobotnych, opiekowały się osobami chorymi na gruźlicę i małymi dziećmi.

W czasie działań wojennych w latach 1944/45 dom sióstr został uszkodzony. Siostry pracowały wówczas wśród dzieci w ochronce i zajmowały się pielęgnacją chorych, a także służyły pomocą w parafii. W 1951 r. siostry ochroniarki zostały przez władze państwowe zwolnione. Przedszkole zostało przeniesione do starej szkoły, a w domu sióstr otwarto Ośrodek Zdrowia. Siostry zatrudniono do sprzątania. W dniu 03.08.1954 r. siostry zostały przymusowo wysiedlone do Staniątek. Stamtąd wróciły po dwóch latach i pięciu miesiącach, w grudniu 1956 r. W swoim domu nie mogły zamieszkać. Kilka dni nocowały na plebanii i u życzliwych ludzi. Stopniowo jednak odzyskiwały pomieszczenia w swoim domu. Był on prawie całkowicie zajęty przez Wydział Zdrowia. Mieściła się tu Izba Porodowa. Siostry były zatrudnione w parafii, a w domu przy paleniu w piecach.

We wrześniu 1969 r. została zlikwidowana Izba Porodowa, a w październiku tegoż roku siostry urządziły w domu oratorium. W dniu 15 października1971 r. w miejsce zlikwidowanej Izby Porodowej otwarto Ośrodek Zdrowia, który zajął I-sze piętro, a później otwarto jeszcze w domu Aptekę.

W 1975 r. dom sióstr, który przez całe lata zajmowało państwo, przeszedł znów na własność Zgromadzenia. Apteka i Ośrodek Zdrowia nadal pozostały w budynku. Dom zwrócono Zgromadzeniu w bardzo zniszczonym stanie, wszystko wymagało remontu. Przez cały czas siostrom nie wolno było remontować domu , a Wydział Zdrowia też nie przeprowadzał żadnych remontów.

W dniu 26 października 1976 r. siostry obchodziły w Komprachcicach 50-lecie pobytu na placówce. Ich działalność obejmowała wtedy katechizację, opiekę nad chorymi i pracę w zakrystii. Stopniowo zaczęto przeprowadzać remonty.

W dniu 02.12.1985 r. Apteka oddała siostrom jeden pokój, w którym została urządzona kaplica p.w. Niepokalanej. Jej poświęcenie miało miejsce dnia 18.12.1986 r.

W dniu 13.09.1990 r. Apteka oddała siostrom pokój w suterenach; od tej chwili pomieszczenia suteren należą w całości do Sióstr.

W lipcu 1996 r. ZOZ przekazał Zgromadzeniu pomieszczenia w budynku zajmowane dotychczas przez Ośrodek Zdrowia i Aptekę. Wówczas Zgromadzenie postanowiło otworzyć w domu ochronkę dla dzieci, w związku z czym przystąpiono do przeprowadzenia kapitalnego remontu, gdyż dom tego wymagał.

Na placówce pozostały trzy Siostry, które podjęły prace przy parafii; katechizację, Dzieci Maryi i zakrystię. Równocześnie przygotowują ochronkę, która ma służyć dzieciom- jak to było od początku istnienia tego domu.

Dnia 02.09.2002r. została otwarta ochronka po 51 latach.

Dzisiaj prężnie działa Ochronka. Przyjmuje do 35 dzieci.

 

Historię tworzyły między innymi;

Przełożone:

1925-1932         S.M. Auksencja

1932-1938         S.M. Immaculata

1938-1944         S.M. Wirginia

1944-1945         S.M. Lioba

1945-1949         S.M. Egwina

1949-3.08.1954 S.M. Walentyna

...................................................................

1957-1963         S.M.Magina

1963-1969         S.M. Amelia

1069-1975         S.M. Eufrazja

1975-1981         S.M. Restituta

1981-1982         S.M. Specjoza

1982-1988         S.M. Armela

1988-1995         S.M. Aniela

1995-1998         S.M. Marta

1998-2004         S.M. Daniela

2004-2007         S.M.Salutaria

2007-2013         S.M. Jolanta

2013-2016         S.M. Paulina

2016-2016         S.M. Augustyna

2016                  S. M. Carissima

....................................................................

Oraz:

S.M. Marcia        1932-1973

S.M. Marciana    1941-1974

S.M. Józefina      1991-1996

S.M. Medarda     1991-2010

S.M. Alberta        1998-2004

S.M. Augustyna  2006-2016

S.M. Amabilis     2016

 

 

III Zakon

III Zakon św. Franciszka

"Prócz pierwszego i drugiego zakonu franciszkańskiego duchowością św. Franciszka żyją jeszcze liczne inne męskie i przede wszystkim żeńskie wspólnoty zakonne, opierające się na Regule trzeciego zakonu. Niektóre wspólnoty męskie tego typu zostały w 1447 roku podniesione przez papieża do rangi zakonu o ślubach uroczystych. Tak powstał Trzeci Zakon Regularny (skrót: TOR). Najwięcej zgromadzeń zakonnych opartych na Regule trzeciego zakonu powstało w ciągu dwóch ostatnich stuleci. W XIX wieku, wobec nowych problemów społecznych wyłaniających się w związku z rozwojem przemysłu i odchodzenia Kościoła od mas robotniczych, zwrócono na nowo uwagę na osobę św. Franciszka z Asyżu. Ten święty pokorny i cierpliwy, ubogi i rycerski mógł stać się szczególnie bliski wyzyskiwanym, upokarzanym robotnikom. Nowe styuacje wymagały nowych, bardziej elastycznych form życia zakonnego, pozwalających na zbliżenie się do ubogich i potrzebujących, dzielenie z nimi losu, pójście nawet do fabryk, aby wszędzie świadczyć o Chrystusie i Jego Ewangelii. Istnieją dziś setki takich zgromadzeń franciszkańskich. Niektóre z nich używają habitu zakonnego, inne natomiast pozostają przy stroju świeckim. Osoby do nich należące obecne są w szpitalach, przytułkach, przedszkolach, bibliotekach, jadłodajniach; katechizują i pełnią posługi w kościołach.
Należy wspomnieć, że pragnienie naśladowania św. Franciszka istnieje nie tylko wśród katolików, ale i w niektórych innych wyznaniach chrześcijańskich: u anglikanów i protestatntów. Choć niegdyś, w XVI wieku, odrzucili oni życie zakonne, już od schyłku zeszłego stulecia powstają wśród nich zgromadzenia zakonne nawiązujące do franciszkańskiej duchowości; członkowie niektórych z nich doszli do pełnej jedności z Kościołem Katolickim." /Cytat ze strony franciszkańskiej/

Św. Franciszek zapoczątkował też, prawdopodobnie w 1221 roku, trzeci zakon dla ludzi żyjących w świecie. Nie wymaga on opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy z pełnienia zadań świeckich. Pierwszych świeckich naśladowców św. Franciszka zwano braćmi od pokuty, a dziś używa się nazwy Franciszkański Zakon Świeckich.
Począwszy od XIII wieku świeccy tercjarze franciszkańscy zaznaczyli się w dziejach Kościoła, by wspomnieć tylko św. Ludwika (+1270), króla Francji, czy św. Elżbietę (+1231), córkę króla Węgier Andrzeja II. Do tercjarstwa należeli ludzie wszystkich stanów, mieszczanie i chłopi, rycerze i władcy, a także księża diecezjalni, biskupi, kardynałowie i papieże.
Po Soborze Watykańskim II, który zwrócił szczególną uwagę na obecność i świadectwo katolików świeckich we wszystkich środowiskach, odnowił się także trzeci zakon. W 1978 roku Paweł VI zatwierdził jego obecnie obowiązujcą Regułę, a w 1990 Jan Paweł II - nowe Konstytucje. Wszyscy katolicy - dzieci, młodzież i dorośli - mogą, idąc za Bożym wezwaniem, wprowadzać w życie Ewangelię, żyjąc duchowością Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. W Europie Środkowo-Wschodniej tercjarze mają pięknie, wielowiekowe tradycje, sięgające średniowiecza. Na przełomie XIX i XX wieku trzeci zakon, odnowiony wówczas przez papieża Leona XIII, przyczynił się tam w dużej mierze do odrodzenia katolicyzmu. Tercjarzami franciszkańskimi byli bowiem ludzie świeccy, kapłani i biskupi, którzy cierpieli za wiarę w ostatnich dziesięcioleciach, między innymi kard. Alojzije Stepinac (+1960), arcybiskup Zagrzebia; kard. Stefan Wyszyński (+1981), prymas Polski, i kard. Frantisek Tomasek, arcybiskup Pragi. Kiedy po latach otwierano ponownie kościoły na terenach byłego Związku Radzieckiego, wśród pierwszych pamiątek, jakie się w nich pojawiały, były sztandary tercjarskie. Świadczą one o przetrwaniu idei franciszkańskiej pomimo prześladowań, które przez długie lata nie pozwalały na działalność trzeciego zakonu.

„Kochajcie miłość, bo miłość nie jest kochana!”·

św. Franciszek

Św. Biedaczyna z Asyżu pozostawił po sobie Kościołowi trzy zakony: Braci Mniejszych (franciszkanie), Ubogie Panie (klaryski) oraz Braci i Sióstr od Pokuty (tercjarze). Co ostatni, założeni w 1221 r., byli najczęściej ludźmi świeckimi, pragnącymi rozpalić w swych rodzinach, środowiskach, społeczeństwach, ową wielką seraficką miłość. Pierwszy biograf św. Franciszka tak pisał o nim i o pierwszych franciszkańskich tercjarzach: Wielu zaniechało trosk światowych i pod wpływem życia i nauki świętego Ojca Franciszka nabywało poznania siebie i zapragnęło miłości i czci dla Stwórcy. Wielu z ludu, szlachcice i plebejusze, duchowni i świeccy, dotknięci tchnieniem Bożym, zaczęli się garnąć do świętego Franciszka, pragnąc na stałe walczyć pod jego wodzą i kierownictwem (...) Na jego wezwanie odnawia się Kościół Chrystusowy obojga płci i zwycięsko kroczą trzy wojska dążących do zbawienia według jego wzoru, Reguły i nauki. Wszystkim podał normę życia i wskazał drogę zbawienia odpowiednią dla każdego stanu (1 Cel. 37).

 

„Wierne spełnianie prac i obowiązków jest najlepszym sposobem służenia Bogu.”

bł. Honorat

 

Sposób życia tercjarzy

 

Reguła tercjarska nie zobowiązuje ani do wyjątkowych praktyk, ani do spełniania wielkich, pokazowych dzieł. Tercjarz jest jakby zakonnikiem, żyjącym w świecie, na zewnątrz ukrytym, jak jego Mistrz z Nazaretu. Dociera on tam, gdzie jego współbracia z Pierwszego Zakonu dotrzeć nie mogą. O warunkach przyjęcia do nowicjatu oraz o szczególnych obowiązkach i prawach członków mówi zamieszczona niżej Reguła.

 

„Ktokolwiek zachowuje Regułę Trzeciego Zakonu, jest prawdziwym chrześcijaninem, jest to dusza zbawiona.” 

papież Leon XIII.

 

„Uświęcaj siebie i uświęcaj innych”

bł. ojciec Pio z Pietrelciny

 

Cel tercjarstwa franciszkańskiego

 

Należeć do Trzeciego Zakonu, to nic innego, jak we franciszkańskiej prostocie wypełniać Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa – każdy zgodnie ze swym powołaniem, zarówno w życiu konsekrowanym, jak i świeckim.

 • Reguła tercjarska niesie nieocenioną pomoc w uświęceniu osobistym, o czym świadczy wielość świętych i błogosławionych tercjarzy.
 • Sposób życia franciszkanów świeckich roznieca ogień miłości i cnót wszelkich w rodzinach.
 • Tercjarstwo jest skarbem parafii. Jeden z wielkich tercjarzy, św. Proboszcz z Ars, mówił: Trzeci Zakon jest dziełem najgodniejszym propagowania w parafii, ponieważ jest on najpotężniejszym środkiem gromadzenia miłości w sercach.
 • Również dla społeczeństw, jak nauczał Benedykt XV, Trzeci Zakon jest cudownie skutecznym lekarstwem, ponieważ społeczeństwa składają się z rodzin, a te, będąc tercjarskimi, przepełnione są cnotami Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty Pius XI pisał: Franciszek (...) przez ustanowienie trzech zakonów, położył podwalinę pod budowę nowego społeczeństwa, przetworzonego do gruntu na modłę ewangeliczną.

Tak więc tercjarstwo obejmuje swoim apostolstwem przykładu i słowa całą rzeczywistość Kościoła. Jeśli zaś dawniej potrzeba było tercjarzy, o ile bardziej dzisiaj! My, tercjarze starej daty, mówimy wam: Bądźcie tercjarzami, prawdziwymi tercjarzami (Pius XI).

Polska tradycja tercjarska

Również Polska, a może przede wszystkim Polska, bogata jest w tradycję tercjarską. Nie kto inny jak bł. Honorat Koźmiński powołał do życia liczne zgromadzenia zakonne żyjące Regułą Trzeciego Zakonu. Przy nich zbierali się również tercjarze świeccy, którzy razem z regularnymi (tzn. składającymi śluby wieczyste) stanowili pod koniec XIX wieku kilkanaście tysięcy osób! Mogli oni na raz zajmować się ok. 100 tys. podopiecznych (przytuliska, nauka katechizmu, domy starców itp.) Dzieło to miało ogromny wpływ na przetrwanie Polski i polskości.

Także nasza Ojczyzna wydała tercjarzy wyniesionych na ołtarze. Wśród nich są m.in. bł. Dorota z Mątowów, bł. Maria Angela Truszkowska, bł. Józef Sebastian Pelczar czy św. Albert Chmielowski. Czy dzisiaj w naszym kraju miałoby zabraknąć prawdziwych naśladowców św. Franciszka?

 

Kto może zostać tercjarzem lub członkiem Bractwa Paska Św. Franciszka

 

Do Trzeciego Zakonu św. Franciszka może być przyjęty każdy, kto ukończył 14 rok życia i pragnie udoskonalania się w cnotach. Przez pierwszy rok tercjarz jest nowicjuszem. Poznaje Regułę, Konstytucje, zwyczaje, rozważa decyzję bycia członkiem Trzeciego Zakonu przez całe życie. Jeśli zaś ma ktoś nabożeństwo do św. Franciszka, pragnie go naśladować, lecz nie osiągnął jeszcze wymaganego wieku, może wstąpić do Bractwa Paska Św. Franciszka. Obowiązki są tam lżejsze, stąd mogą do niego należeć także dzieci. Często jest to rodzajem aspirantury to Trzeciego Zakonu, jednak nie zawsze. Dla przykładu: św. Bernadeta Soubirous, św. Franciszek Salezy, czy św. Józef Kalasanty byli członkami Bractwa Paska Św. Franciszka, nigdy nie wstępując do Trzeciego Zakonu. Reguła Leona XIII jest regułą złagodzoną (nie co do wymagań moralnych, ale co do praktyk zewnętrznych). Poza tym nie obowiązuje ona pod karą grzechu. A gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, istnieje możliwość uzyskania pewnych dyspens, kiedy zachodzi taka konieczność. Nie chodzi więc o rzeczywiste przeszkody, ale jedynie o brak szczodrości serca. Czyż Ofiarodawca tak świętej i prostej drogi franciszkańskiej nie jest godzien, aby mu hojnie odpowiedzieć fiat?

 

 

 III Zakon w parafii Komprachcice

Wspólnota Franciszkańska Zakonu Świeckich przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach  została erygowana 12 listopada 2003 r.

 

Obecnie wspólnota liczy 9 członków z Komprachcic i 5 członków z Prószkowa.

Modlitewne spotkania odbywają się raz w miesiącu w kościele w Komprachcicach.

Róże różańcowe

Róże różańcowe

Spośród wszystkich nabożeństw do Matki Zbawiciela, najbardziej znany i rozpowszechniony jest różaniec. Tradycja podaje, że sama Maryja nauczyła tej modlitwy św. Dominika. Faktem jest, że właśnie dominikanie przyczynili się w XVI wieku do rozpowszechnienia różańca. Papież Paweł VI nazwał tę modlitwę "streszczeniem Ewangelii", a Jan Paweł II powiedział: "Różaniec jest moją codzienną i umiłowaną modlitwą (...) cudowną w swej prostocie i swej głębi".

Dla bardzo wielu modlitwa różańcowa jest jak „chleb powszedni” - nie mogą bez niej żyć. Jest modlitwą prostą, a jednocześnie kompletną pod każdym względem. Różaniec uczy prawd wiary i pomaga w życiu.

Obecnie jest różaniec modlitwą bardzo praktyczną. Nie potrzeba ani książeczki, ani światła, ani specjalnego miejsca. Można go odmawiać zawsze i wszędzie - w podróży, w czasie bezsennych nocy, w chorobie, na spacerze... Można jeszcze spotkać starszych ludzi, którzy idąc drogą mają ręce splecione różańcem.

Róże różańcowe

Szczególną formą propagowania tej modlitwy są tzw. róże różańcowe, zwane również Żywym Różańcem lub Bractwem Różańcowym.

Ciche, anonimowe osoby, które przez dziesięciolecia czasem należą do Żywego Różańca. Gdy umierają na trumnie mają położony drewniany różaniec, w niektórych parafiach wieniec z róż. Ile dobra stało się za przyczyną ich modlitwy, wie tylko Bóg.

W Parafii jest pięć grup różańcowych (każda liczy 20 osób). Istnieją także dwie grupy dorosłych, którzy swoją modlitwą obejmują dzieci.

 Różaniec jest odmawiany przed każdą Mszą św.

Szafarze

Świeccy Szafarze Komunii świętej

 

Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej pełni posługę podczas Mszy świętej lub poza Mszą świętą.

·        Posługa podczas Mszy świętej

Nadzwyczajny szafarz szczególnie pomaga w rozdawaniu Komunii św.

·        Posługa poza Mszą świętą

Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii św. należy również pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym. Synod Biskupów poświęcony Eucharystii zaznacza, że nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej zachęca się, by troszczyli się o osoby obłożnie chore i w podeszłym wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w liturgii eucharystycznej w kościele.

W Parafii Komprachcice Szafarze Komunii świętą pomagają w rozdawaniu Komunii Świętej w czasie Mszy św. i regularnie, w każdą niedzielę i święta,  zanoszą ją chorym (ok. 25).

Szafarze parafii Komprachcice:

Od grudnia 2000 r.:

1.     Werner Kochanek

2.     Gerard Pietruszka

3.     Paweł Zyzik

Od grudnia 2005 r.:

4.     Norbert Kauczok

5.     Piotr Szewczyk

Od grudnia 2010 r.:

6.     Mariusz Pach

Od grudnia 2017 r.

7.     Andrzej Labusga

Zmarli

Zmarli 2014 (po 1 listopada)

Zmarli 2015

 Zmarli 2016

1.Żymańczyk Antoni – aniołek

2.Junge Piotr

3.Majer Maria  + w Niemczech

4.Baron Maria

1.Statkiewicz Maria

2.Majer Franciszek

3.Bernas Zdzisław

4.Polowy Józef

5.Mrohs Jadwiga

6.Pizuńska Marianna

7.Szponarski Edward

8.Kampa Jerzy

9.Pajdzik Stefan

10. Konig Jadwiga

11.Korzępa Jadwiga

12.Kuśnierz Róża

13.Żymańczyk Urszula

14.Tymkiewicz Władysław

15.Długosz Elżbieta

16. Kochanek Monika

17. Jiirgen Emilia

18. Smolarek Paweł

19. Giza Emilia

20. Polowy Irmgarda

21. Żyła Anna

22.  Bernard Józef

23. Żart Jan

24. Heinze Stefania

25.Barth Irena

26. Lipok Bernadeta

27.  Zakrzewska Krystyna

28. Wągrodna Irena

29. Św. Matylda

30.Urszula Gala

31.Dorota Basińska

32.Teresa Lakwa

1.Włodzimierz Gozdek

2. Gertruda Baron

3.SM Medarda Woźniok

4.Rozalia Duda

5.Maria Kula

6.Jolanta Koptoń

7.Aniela Broma

8.Mirosław Cierniak

9.Karol Baron

10.Stanisław Bielacha

11. Walter Kammler

12.Janina Wocka

13.Bernard Żyła

14. Anna Wocka

15.Jerzy Grecki

16. Gertruda Posor

17.Bernard Jurek

18.Halina Przywara

19.Roman Musiał

20.Przemysław Pietrasiak

21.Mróz Jan

22.Matka Elfryda

23.Tymkiewicz Maria

24. Mathea Leo

25.Mrozek Barbara

26. Szewczyk Elżbieta

27.Pudełko Henryk

28. Halupczok Fryderyk

29. Mathea Hildegarda

30.Rimpler Magdalena

31. Groehl Helga

32.Czajka Zofia

Zmarli 2017

Zmarli 2018

Zmarli 2019

1.Jan Tomkowicz

2.Grzegorz Adamietz

3.Maciej Mazurkiewicz

4. Walter Klak

5.Alojzy Buchta

6.Klara Wożnica

7.Piotr Wystup

8.SM Rafaela Wotzka

9.Feliksa Bałdyga

10. Floriański Heincel

11.Bożena Kudosz

12.Eryka Przywara

13.Jerzy Przywara

14.Józef Kondla

15.Jan Boczkowski

16. Joachim Rudek

17.Herbert Okoń

18.Zbigniew Grzesiak

19.Romualda Tymkiewicz

20.Zygfryd Szyma

21.Norbert Cichos

22.Maria Wasiukiewicz

23. Maria Żart

24.Kazimierz Kacprzak

25.Józef Janiczek

26. Erika Gambiec

27.Brygida Pajdzik

28.Piotr Strzelczyk

29.Andrzej Paciorek

30.Jan Zieliński

31.Paweł Rzany

32. Wilhelm Datko

33.Marta Mrocheń

34.Eryk Pikos

35.Jan Szewczyk

36.Zbigniew Chmielewski

 

1.Małgorzata Langiewicz

2.Renata Warzyc

3. Alfred Schweda

4.Józefa Kominek

5. Guenter Mayer

6.Teresa Ryzner

7.Gertruda Knosala

8. Edeltraud Gonschior

9.Dariusz Niedziella

10.Bronisław Junik

11. Emilia Tymkiewicz

12.Zygryda Urbacka

13.Andrzej Nowakowski

14 Anna Brado

15. Barbara Sowada

16.Maria Oblonczek

17. Edeltraud Lissowski

18. Ditmar Kulla

19. Henryk Wieszała

20. Eleonora Matuszek

21. Ema Buchta

22. Elżbieta Gajda

23. Józef Kuśnierz

24. Adelajda Koszyk

1. Alfred Wenzel

2. Jan Gola

3. Agnieszka Król

4. Helmut Cebula

5. Cecylia Winkler

6. Karina Gawlista

7. Agnieszka Gogolok

8. Gerard Pietruszka

9. Stanisława Jolanta Kwas

10. Gerard Molek

11. Ginter Zygan

12. Janina Tymkiewicz

13. Werner Przywarań

14. Bogumiła Stark

15. Waltrauda Gozdek

16. Jerzy Klemczak

17. Helena Kuśnierz

18. Stanisław Bujak

19. Zenon Michalak

20. Klaudiusz Przywara

21. Ludwig Ryzner

22. Joanna Zajkowska

 

 

Zmarli 2020

 

Zmarli 2021

 

Zmarli 2022

1. Gerard Król

2. Mary Lakwa

3. Jan Gamrot

4. Aniela Bujak

5. Marianna Jankowski

6. Marian Jaśkiewicz

7. Jerzy Wencel

8. Maria Mitman

9. Jan Felger

10. Kunegunda Koszyk

11. Anna Buchman

12. Lidia Berger

13. Apostoł Joachim

14. Klara Strzelczyk

15.Urszula Gabriel

16. Paweł Grysczok

17. Łucja Majer

18. Władysława Gerszewska

19, Anna Moroz

20. Dorothea Woźnica

21. Erwin Stach

22.Włodzimierz Wawrzyniak

23. Halina Mazur

24. Wacław Małolepszy

25. Józef Walter Oblonczek

26. Ginter Przywara

27. Stefania Otawa

28. Gertruda Jaworska

29. Andrzej Schmidt

 1. Kowolik Bernadeta
 2. Ulanicka Czesława
 3. Janus Gerda
 4. Korzępa Halina
 5. Pospieszyńska Dorota
 6. Glosowic Hubert
 7. Nowotny Jadwiga
 8. Gonschior Paweł
 9. Rudek Adolf
 10. Agaczewska Beata
 11. Bienek Anatolia
 12. Majer Teresa
 13. Lubczańska Krystyna
 14. Wencel Maria
 15. Nowotny Walter
 16. Marcińczyk Henryk
 17. Sasala Helmut
 18. Pietrucha Karol
 19. Gogolok Helmut
 20. Zyzik Renata
 21. Kasprzak Maria
 22. Kwas Dorota
 23. Grabowska Lucyna
 24. Stach Urszula
 25. Bartusch Hubert
 26. Niestrój Józef
 27. Koptoń Eryka
 28. Zaborowska Róża
 29. Gabor Danuta
 30. Sosnowska-Sroka Barbara
 31. Wildaczyk Łucja
 32. Kucharczyk Maria - pogrzeb świecki
 33. Zemlik Kazimierz
 34. Okoń Józef
 35. Kuc Piotr
 36. Agnieszka Campa
 37. Małek Janina
 38. Grabisz Teresa
 39. Kostowska Krystyna
 40. Bogusz Piotr
 41. Szopa Mieczysław
 42. Strzelczyk Paweł
 43. Przywara Teresa
 44. Nicpoń Małgorzata
 45. Szczygieł Felicja
 46. Nowak Grzegorz
 47. Bieniek Elżbieta - pogrzeb w parafii Kikole
 48. Wenzel Erich
 49. Lesz Klara
 50. Gambiec Gerard
 51. Wójcik Zyglinda

 

 

 1. Otawa Maksymilian
 2. Dziadek Dorota
 3. Panusz Rajmund
 4. Śmieja Aniela
 5. Gala Małgorzata
 6. Hendel Henryk
 7. Niedworok Jadwiga
 8. Kandziora Józef
 9. Michalczyk Jan
 10. Frąckowiak Marian
 11. Zybura Stanisław
 12. Baron Monika
 13. Szałecki Wacław
 14. Czech Jan
 15. Księżyk Paweł
 16. Pasek Helena
 17. Lauda Wiesława
 18. Winkler Teresa
 19. Nowak Paweł
 20. Broma Karol
 21. Krug Zygmunt
 22. Karawan Maria
 23. Stanula Marta
 24. Kwas Rudolf
 25. Cziołek Irmgarda
 26. Bober Bernadeta pogrzeb w PNW
 27. Duda Andrzej pogrzeb w Sieradzu
 28. Stanisława Miśkiewicz
 29. Przywara Hubert
 30. Witor Otylia
 31. Schweda Rudol
 32. Cierniak Bronisława
 33. Daniun Krzysztof
 34. Heincel Jerzy
 35. Bożek Urszula
 36. Hendzel Jolanta
 37. Tarańczak Aniela pogrzeb Wołczyn
 38. Kręcichwost Janina pogrzeb Janołtowie
 39. Zyla Gertruda
 40. Walecko Werner
 41. Gerszewski Jerzy
 42. Jaremko Tadeusz
 43. Dziuk Alfred
 44. Kanty Jan
 45. Przywara Jan
 46. Winkler Hildegarda
 47. Koszyk Brygida
 48. Pospieszyński Dariusz
 49. Cichos Adrian

Zmarli 2023

 1. Romanowska Krystyna
 2. Wicher Jadwiga
 3. Pikul Elżbieta
 4. Marszoł Wanda
 5. Grabowski Bogusław
 6. Materlik Joanna
 7. Zybura Leszek
 8. Wawszczyk Zuzanna
 9. Kisielewska Krystyna
 10. Kula Agnieszka - pogrzeb Domecko
 11. Zbierańska Stefania
 12. Wisz Irena
 13. Koszyk Jan
 14. Strzelczyk Józef
 15. Świerc Anna
 16. Gach Helmut
 17. Widomska Łucja
 18. Kuc Hannelora
 19. Niestrój Gabriela
 20. Przybyłek Katarzyna
 21. Kaprzak Wiesława
 22. Schmolke Marcin
 23. Jesse Tadeusz + w Szwajcarii
 24. Giza Piotr

 

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Niedzielne Msze św.

18.00 - Niedzielna Msza św. w sobotni wieczór

7.00 - Msza św.
8.30 - Godzinki NMP, Koronka do Miłosierdzia Bożego
9.00 - Msza św.

11.00 - Msza św.

15.00 - Nabożeństwo popołudniowe (od października do czerwca)

Msze św. w święta nakazane:
9.00 i 18.00

Msze św. w tygodniu:

Poniedziałek - 18.00
Wtorek - 7.00
Środa - 18.00
Czwartek - 7.15 Msza św. szkolna i 18.00
Piątek - 18.00, dodatkowo w I piątek miesiąca o 7.00
Sobota - 8.00 i 18.00 (niedzielna)

Przed Mszami św. - różaniec

Msze św. Roratnie w tygodniu o godz. 18.00

Nabożeństwo Godziny Świętej:

I czwartek miesiąca g. 17.00

Nabożeństwo I sobót miesiąca

7.45 różaniec wynagradzający - Msza św. - rozważanie. 

Godzina Miłosierdzia:

W każdą sobotę o godz. 17.00

Nabożeństwa majowe i różańcowe:
godz. 18.00

Od maja do października - każdego 13. dnia miesiąca o godz. 20.00 WIECZÓR FATIMSKI (Msza św. i procesja różańcowa)

Sakrament Pokuty:
- przed Mszami św.

- w sobotę  od godz. 17.30

Intencje mszy św.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  

 

NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 20 MAJA 2018

  700 - 1. Za †† siostrę Marię Materlik, rodziców Marię i Mikołaja, brata Bernarda, rodziców Annę i Pawła

Duda, siostrę Cecylię, braci, †† z pokrew. obu stron, d.cz.c. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

2. Za †† Marka Kosydar, rodziców Edwarda i Natalię, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdr. wo rodz.

900 – 1. Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdrowie w posłudze

               biskupiej z ok. 70 roczn. ur. ks. Abp Wiktora Skworca.

           2. Za †† matkę Marię Solloch, mężów Jerzego i Józefa, syna Rainharda Molek, Piotra i Annę Langner,

Franciszka i Gertrudę Molek, †† z pokrew. oraz o blog. Boże i zdrowie w rodzinie.

1100 - 1. Do. B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie w rodzinie z ok. 89

roczn. ur. Emilii i 60 roczn. ur. syna Jana oraz za †† męża Władysława, syna Kazimierza, synową

Barbarę, †† z pokrew.

2. Poślubna: Kochanek - Szczyrk.

3. Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka Czernia, męża Jerzego Mikolas, syna Romana, dziadków z obu stron, Barbarę Niestrój, Edeltraud i Pawła Borman, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdr. w rodzinie.

1500 - Nabożeństwo majowe przy kapliczce w Osinach

 

PONIEDZIAŁEK - 21 MAJA 2018 - ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA

 900 – INTENCJA WOLNA

1800 – Nabożeństwo majowe

- Za †† męża i ojca Józefa Majer w 8 roczn. śm., jego rodziców Piotra i Klarę Majer, rodziców Karola i Helenę Lampa, dziadków z obu stron, Herberta i Barbarę Notka, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

 

WTOREK - 22 maja 2018 - wspomn. św. Rity z Cascii, zak.

  700 -  INTENCJA WOLNA

1800 - Nabożeństwo majowe

 

ŚRODA - 23 maja 2018

1800 Nabożeństwo majowe

- Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdrowie w rodzinie z dn. ur.

Urszuli Hajzyk.

 

CZWARTEK - 24 maja 2018  

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

  7.15 – INTENCJA WOLNA

1100 - Ślub: Majer Sonia - Kot Paweł

1800 - Nabożeństwo majowe

- Za †† ojca Gintra Heinze w roczn. śm., matkę Stefanię Heinze, †† z pokrew. Pluta, Heinze, d.cz.c. oraz o

błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

 

PIĄTEK - 25 maja 2018

1800 – Nabożeństwo majowe

- Labusga

SOBOTA - 26 maja 2018

  800 - Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdr. w rodzinie z ok. ur. Teresy.

1000 - SAKRAMENT POKUTY DZIECI I KOMUNIJNYCH.

1700 - Godzina Miłosierdzia

1800 – Nabożeństwo majowe

1. Tomaszek

2. Za † Józefę Kominek - od brata Czesława z rodziną.

NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 27 MAJA 2018

I KOMUNIA ŚWIĘTA

  800 - 1. Do trójcy Przejaśw.., MBNP z podzięk. za otrzym. łaski z prośba o dalsze Boże błog. i zdrowie w

rodzinie oraz za †† męża i ojca Huberta, rodziców z obu stron, brata Józefa, bratową Rozalię, kuzyna

Wernera, ciotki Teresę i Helenę, †† z pokrew. Duda, Zyzik, d.cz.c.

2. Za †† rodziców Jana i Jadwigę Ledwig, braci Waltra i Rudolfa, męża Ernesta Gwóźdź, jego rodziców i

rodzeństwo, szwagra Wernera i jego rodziców, Marię i Jerzego Dudek, †† z pokrew. Ledwig, Gwóźdź,

Dudek, Księży, którzy pracowali w Parafii, d.cz.c. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

1000 - 1. UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

          2. W INT. MATEK.

1500 - Nabożeństwo majowe z udziałem Dzieci I Kom.

 

Poniedziałek - 28 maja 2018 - BIAŁY TYDZIEŃ

1800 – Nabożeństwo majowe

- Za †† żonę Martinę Labusga w 4 roczn. śm, ojca Alfreda, teścia Erharda, szwagra Krystiana, Sigrid Przywara, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

 

WTOREK - 29 maja 2018 - wspomn. bł. Urszuli Ledóchowskiej, dz.

 BIAŁY TYDZIEŃ.

1800 - Nabożeństwo majowe

        - Za † Norberta Cichoń - I roczn. śm.

 

ŚRODA - 30 maja 2018 - BIAŁY TYDZIEŃ

1800 Nabożeństwo majowe

- Za †† rodziców Edytę i Gotfryda Heincel, syna Floriana, teściów Monikę i Franciszka Pierzyna, †† z

pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

 

CZWARTEK - 31 maja 2018

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

  800 – 1. Za † Edeltraud Gonschior - 30 dzień po śm.

2. Za †† Ericha, rodziców Rozalię i Józefa, brata Oskara, bratową Monikę, Hildegard, Jerzego, Jana i

Martę, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

1000 - 1. W int. PARAFIAN.

          2. W int. S. Amabilis z ok. imienin.

              Procesja Bożego Ciała

 

PIĄTEK - 1 czerwca 2018 - wspomn. św. Justyna, m. - I miesiąca

 700 - W int. czcicieli NSPJ

1800 – Za †† Stanisława Kromskiego, rodziców z obu stron, szwagrów i szwagierki, †† z pokrew. Arndt,

Wystrach, Witek, Księżyk oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

Procesja Eucharystyczna

 

SOBOTA - 2 czerwca 2018 - I miesiąca

 7.45 - Różaniec wynagradzający - Msza św.: Za † Łucję Niestrój - zmarłą w Niemczech - medytacja

9.30 -- Sakrament Pokuty Dzieci  rocznicy I Komunii Świętej

1100 - Ślub: Niestrój Angelika - Włochowicz Piotr.

1300 - Ślub: Głowacki Bartosz - Marosek Ewa.

1700 - Godzina Miłosierdzia

1800 – Za †† męża i ojca, rodziców z obu stron, brata, szwagierkę, szwagra, bratanicę, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

Procesja Eucharystyczna

 

IX NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 CZERWCA 2018

  700 - Za †† rodziców Paulinę i Marcina Strzelczyk, Annę i Augustyna Plotnik, braci Gilberta i Piotra

Strzelczyk, brata Georga Plotnik i jego żonę Ingeborgę, †† z pokrew. Plotnik, Walerus, Strzelczyk.

900 – 1. ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

           2. Za †† matkę Marię Wasiukiewicz w I roczn. śm. i ojca Jana Wasiukiewicz w IX roczn. śm.

1100 - 1.Poślubna: Włochowicz - Niestrój

Głowacki - Marosek

2. Za †† rodziców Ryszarda i Elfrydę Materny, brata Bernarda, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie

1500 - Procesja Eucharystyczna

 

Ogłoszenia

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 20 maja 2018

 

1.     W dzisiejszą niedzielę zapraszam na nabożeństwo majowe przy kapliczce w Osinach na godz. 1500.

2.     Zapraszam na nabożeństwa majowe odprawiane w tygodniu o godz. 1800.

3.     W poniedziałek ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA. Msze św.: godz. 900 i 1800.

4.     W poniedziałek przypada także Diecezjalny Dzień Modlitw Rolników o dobre urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy. W Kamieniu Śl. Msza św. o godz. 1000.

5.     W czwartek - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana -    o godz. 7.15 Msza św. szkolna.

6. W sobotę o godz. 1000  Sakrament Pokuty Dzieci I Kom. i ich Rodziców; o godz. 1700

Godzina Miłosierdzia i okazja do spowiedzi św. przed I Komunią św. a o godz. 1800

nabożeństwo  majowe i wieczorna Msza św.

7. W przyszłą niedzielę - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY -

UROCZYSTOŚĆ    I  KOMUNII ŚWIĘTEJ. Msze św. o godz. 800 i 1000 - I Komunia

    Święta i w int. Matek.

8. Okazja do Sakramentu Pokuty: przed Mszami św.

9. Sakramentalny związek małżeński zawrzeć pragną:

Niestrój Angelika z Komprachcic  i  Włochowicz Piotr z Opola (3)

Selega Patrycja  i Wojtasiewicz Łukasz z Opola (2)

Kto wie o jakichkolwiek przeszkodach winien to zgłosić w kancelarii.

10. Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji kapłanów "Oremus" zaprasza wszystkich

zrzeszonych w Apostolacie "Margaretka" oraz wszystkich podejmujących w

jakiejkolwiek formie modlitwę w intencji kapłanów na pielgrzymkę do Prudnika-Lasu w

niedzielę 27 maja 2018 r. Rozpoczęcie o g. 16.30

11. Bóg zapłać za złożone ofiary, modlitwy.

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 27 maja 2018

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

1.     Dzisiejszą niedzielą kończy się okres przyjęcia sakramentu pokuty i Komunii św. wielkanocnej.

2.     W dzisiejszą niedzielę zapraszam na nabożeństwo majowe z udziałem Dzieci I Kom. na godz. 1500.

3.     Biały Tydzień - wieczorne nabożeństwa majowe i Msza św. Zapraszam.

4.     W czwartek UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA.      Msze św.: godz. 8.00 i 10.00 – w int. Parafian a po niej procesja: ul. Niemodlińska - Lipowa - Szkolna - Kościelna..  Proszę o przygotowanie ołtarzy (wspólne zaangażowanie); o  przyozdobienie trasy; Strażaków do baldachimu, latarni i sztandarów  oraz  o zabezpieczenie trasy; dzieci, dzieci I komunijne, dziewczynki do sypania kwiatów.

                 Udział w procesji niech będzie naszym wyznaniem wiary!  

5.     W wieczór uroczystości Bożego Ciała, 31 maja,  na placu przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu, po raz siódmy odbędzie się Koncert Uwielbienia. Rozpoczęcie koncertu o godz. 19.30.

6.     I piątek miesiąca - o godz. 700 Msza św. w int. czcicieli NSPJ; od godz. 900 odwiedziny chorych; o godz. 1800wieczorna Msza św. i procesja Eucharystyczna.

7.     I sobota miesiąca - o godz. 7.45 różaniec wynagradzający - Msza św. i medytacja; o godz. 9.30 spowiedź św. dla dzieci rocznicy I Komunii św.; o godz. 1700 Godzina Miłosierdzia; o godz. 1800 Msza św. i procesja Eucharystyczna.

8.     W przyszłą niedzielę  o godz. 900 Msza św.  ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ.

9.     Okazja do Sakramentu Pokuty: przed Mszami św.

10.  Sakramentalny związek małżeński zawrzeć pragną:

Selega Patrycja  i Wojtasiewicz Łukasz z Opola (3)

Kto wie o jakichkolwiek przeszkodach winien to zgłosić w kancelarii

 

11.  Bóg zapłać za złożone ofiary, modlitwy, życzliwość.