Ruch Szensztacki

Założycielem Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego jest Ojciec Józef Kentenich (1885-1968), który powołał do życia wspólnoty rodzin, matek, mężczyzn, młodzieży męskiej, żeńskiej oraz kapłanów i sióstr. Wszystkie wspólnoty dążą do urzeczywistnienia wiodącej idei Założyciela – wychowanie nowego człowieka w nowej społeczności. Uznanie dla prawd głoszonych przez Ojca Kentenicha sięga daleko poza ramy samej Rodziny Szensztackiej. Poprzez swój system wychowania dał on odpowiedź na pytanie obecnych czasów i stał się duchowym przewodnikiem dla wielu ludzi. Jego ujmująca zakorzeniona w Bogu osobowość oraz duchowe dziedzictwo, inspirujące wiele osób do poszukiwania głębszego życia religijnego. Tym, co jednoczy wszystkie wspólnoty w wielu krajach świata w jedną wielką rodzinę jest przymierze miłości z Matką Bożą. Ojciec Kentenich określa je jako głęboko rozumiane odnowienie, umocnienie i zabezpieczenie przymierza zawartego na Chrzcie św. Założyciel Ruchu ukazywał w Maryi obraz najdoskonalszego człowieka oraz najlepszy wzór dla przeżywania chrześcijaństwa.

Szensztacki Instytu Sióstr Maryi jest jednym z sześciu instytutów życia konsekrowanego wchodzącym w skład międzynarodowego Dzieła Szensztackiego. Został założony przez Ojca Józefa Kentenicha w 1926 roku. Siostry, żyjąc w przymierzu miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną, swoją pracą i modlitwą służą Kościołowi w odnowie i ewangelizacji świata. W Polsce Siostry rozpoczęły działalność w 1946 roku. Wypełniają swoje powołanie poprzez pracę apostolską i formacyjną w duchu charyzmatu Założyciela wśród rodzin, matek i dziewcząt i dzieci. Realizują także powołanie kontemplacyjne oraz misyjne w Rosji i na Białorusi. Duchowym Centrum Ruchu Szensztackiego jest sanktuarium, w którym Maryja jest czczona w słynącym łaskami obrazie Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. W dniu 18 października 1914 roku Ojciec Józef Kentenich jako pierwszy zawarł przymierze miłości z Maryją. Obecnie takie sanktuaria istnieją w wielu krajach świata, jest ich ponad 150. W diecezji opolskiej w Winowie.

Zasadniczym celem Ruchu Szensztackiego zgodnie z charyzmatem Założyciela jest:

W przymierzu miłości z Maryją umacniać i odnawiać wartości chrześcijańskie i w ten sposób urzeczywistniać ewangeliczną dewizę bycia „solą ziemi i światłością świata”.

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Sanktuaria MTA są budowane na wzór kaplicy w Schönstatt [Vallendar k. Koblencji (Niemcy)], w której miało miejsce założenie Ruchu Szensztackiego. We wnętrzu sanktuarium znajduje się barokowy ołtarz z obrazem Matki Bożej, figury Apostołów Piotra i Pawła oraz figura św. Michała Archanioła. Obraz Maryi z Dzieciątkiem został umieszczony w sanktuarium w Szensztacie w 1915 roku. Jest on dziełem włoskiego malarza Ligi Crosio (1835-1915). Ojciec Józef Kentenich oraz jego wychowankowie zwracali się do Maryi wezwaniem - Trzykroć Przedziwna. Tytuł ten przyjęli od Kongregacji Mariańskiej istniejącej w XVI wieku w Bawarii, która pod opieką Maryi Trzykroć Przedziwnej przyczyniła się do obrony katolicyzmu przed wpływami reformacji w tamtym regionie. Matka Boża przedstawiana na obrazie w sanktuarium szensztackim czczona jest pod tytułem: "Matka Boża Trzykroć Przedziwna". Tytuł ten wskazuje na wyjątkowe działanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w osobie Maryi jako:
– wybranej córce Boga Ojca
– Matce Syna Bożego
– oblubienicy Ducha Świętego.

Sanktuarium w diecezji opolskiej jest w parafii Winów.

Rodziny Szenstackie od kilku lat istnieją w parafii Komprachcice. Jest obecnie 9 rodzin.

Co miesiąc mają spotkania formacyjne ze Mszą św.

Posted in Bez kategorii.