Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
prowadzi rekrutację do projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Inicjatywy Unijnej „Gwarancje dla młodzieży”Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” jest kolejnym z całego cyklu tego typu projektów realizowanych przez OHP i stanowi odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych.

Zaplanowane w ramach projektu działania poprzez oddziaływanie doradcze zintegrowane
ze szkoleniem zawodowym w kierunkach wobec których istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, jak również 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców, zapewniają kompleksowe wsparcie ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia.

 

Adresatami projektu są osoby:

        w wieku 18 – 24 lata,

        bierne zawodowo,

        niekształcące się i nieszkolące się,

        nie posiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje zawodowe
niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

! Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby:

        posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

        będące rodzicami/opiekunami prawnymi lub faktycznymi dzieci/osób
z niepełnosprawnościami

        żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń opieki społecznej.

 

Uczestnicy projektu będą mieli okazję bezpłatnego uczestnictwa w:

        zajęciach z doradztwa zawodowego,

        kursie komputerowym,

        kursie językowym,

        kursie prawa jazdy kat. B,

        kursach zawodowych,

        warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,

        warsztatach z kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,

        indywidualnym pośrednictwie pracy,

        trzymiesięcznym stażu zawodowym.

 

Ponadto przewidziane jest wsparcie socjalne w postaci:

 

        objęcia uczestnika ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków;

        wyżywienia w trakcie zajęć projektowych;

        dofinansowania kosztów dojazdu uczestników na zajęcia oraz staże zawodowe w ramach projektu;

        stypendium szkoleniowego;

        miesięcznego stypendium stażowego;

        refundacji kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z punktami prowadzącymi nabór (wykaz poniżej)

 

Wykaz jednostek rekrutujących:

 

        Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie Koźlu (1 gr. 10 osobowa)
47-223 Kędzierzyn Koźle
ul. Mostowa 7
tel. 887 870 151

 

        Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku (1 gr. 10 osobowa)
46-200 Kluczbork
ul. Rynek 1 Ip.
tel. (77) 418 20 50

 

        Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu (1 gr. 10 osobowa)
49-306 Brzeg
ul. Kardynała Wyszyńskiego 23/16
tel. (77) 415 96 54, (77)416 32 83

 

        Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku (1 gr. 10 osobowa)
46-200 Prudnik
ul. Klasztorna 4
tel. (77)433 10 74

 

        Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie (1 gr. 10 osobowa)
48-300 Nysa
ul. Słowiańska 15A
tel.(77) 409 33 25

 

CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

koordynator wojewódzki projektu:

Kinga Kucharska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (77) 456 00 45

 

 

PROGRAM DUSZPASTERSKI

 

 

TRANSMISJA NA ŻYWO

     KLIKNIJ OBRAZEK!