PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

 

 

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 CZERWCA 2017 

  700 - 1.  Za †† rodziców Emilię i Jerzego Klisz, Waltra Gregulec, dziadków, wujków, ciotki, szwagra Waltra

             Panusz, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie oraz w pewnej int.

        2. Za †† rodziców Elżbietę i Wilibalda Małek, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdr. w rodzinie.

  900 – 1. Za † Irmgardę Polowy w II roczn. śm.

          2. Za †† rodziców Monikę i Józefa Jurek, ojca Wilhelma Kochanek, dziadków z obu stron, Julię Okoń,

             †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

1100 - 1. JUBILEUSZ XXV-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH O. ANDRZEJA

          2. Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie w rodzinie z ok. X

              roczn. ślubu Doroty i Adriana Lachnik.

          3. Za † Józefa Piątek w 14 roczn. śm., †† z pokrew.

1500 - Nabożeństwo i Procesja Eucharystyczna.

 

PONIEDZIAŁEK - 19 czerwca 2017 - OKTAWA

1800 – Za †† Franciszka i Paulinę Kandziora, braci Jana, Jerzego i Konrada, †† z pokrew. Kandziora, Kuśnierz, d.cz.c. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

         Procesja Eucharystyczna

 

WTOREK - 20 czerwca 2017 - wspomn. św. Alojzego Gonzagi, zak.- OKTAWA

 1800 - Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże blog. i zdrowie w rodzinie z ok. 75

           roczn. ur. Jana.

        Procesja Eucharystyczna

 

ŚRODA - 21 czerwca 2017 - wspomn. NMP Opolskiej - OKTAWA

1800Za †† rodziców Jerzego i Erykę Przywara, siostrę Adelę, szwagra, dziadków z obu stron, rodziców

           Emilię i Stefana Gogolok, braci, siostrę, szwagra, Barbarę Gogolok, †† z pokrew. Przywara, Arndt,

          Gogolok.

       Procesja Eucharystyczna

 

CZWARTEK - 22 czerwca 2017 - OKTAWA

  800 –  Zakończenie Roku Szkolnego PSP Komprachcice

            - Za †† męża i ojca Jakuba, rodziców z obu stron, bratową Małgorzatę, szwagrówkę Weronikę,

              szwagrów Jerzego i Józefa, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

1800 - Za †† rodziców Marie i Jerzego Kowolik, brata Zygfryda, ojca Józefa Kręcichwost, braci Jana i Piotra,

          dziadków z obu stron, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

         Procesja Eucharystyczna

 

PIĄTEK - 23 czerwca 2017- UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

 900 - W int. czcicieli NSPJ i zakończenie Roku Szkolnego PG Komprachcice.

1800 - Za †† męża i ojca Jana Broma, rodziców z obu stron, dziadków, †††† z pokrew. Broma, Szydło, Danisch

           oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

 

SOBOTA - 24 czerwca 2017- Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

  800 - Za †† rodziców Monikę i Franciszka Pierzyna, rodzeństwo, rodziców Gotfryda i Edytę Heinzel, syna

          Floriana, †† z pokrew. oraz o blog. Boże i zdrowie w rodzinie.

1700 - Godzina Miłosierdzia

1800 – 1. Za †† męża i ojca Pawła Kwas, jego rodziców Jadwigę i Antoniego, teściów Agnieszkę i Wiktora Labusga, szwagierki, szwagrów, Herberta Labusga, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

           2. Za †† matkę Cecylię Holewa w 10 roczn. śm., ojca Piotra, rodziców Gertrudę i Teodora Gabrielczyk, dziadków z obu stron, †† z pokrew. Baron, Holewa, Gabrielczyk oraz o błog. Boże i zdr. w rodzinie.

 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 CZERWCA 2017 

  700 -

  900 – 1. Za †† męża i ojca Józefa Bernard, jego rodziców, siostrę, brata, 2 szwagrów, rodziców Gertrudę i

               Nikodema Matuszek, braci Karola, Piotra i Józefa, †† z rodzin Helmuta Lissoń, Ryszarda Apostel,

               Szkolny, Świerc, †† z pokrew., d.cz.c. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

          2. Za †† rodziców Giza i Hanusik, braci, siostry, synową Brygidę, 2 bratowe, szwagrów, †† z pokrew.

              obu stron oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

1100 - 1. Za †† męża Helmuta Gajda, syna Bernarda, †† z rodzin Baumgard i Gajda oraz o błog. Boże i zdrowie

              w rodzinie.

          2. Za † Norberta Cichos - 30 dzień po śm.

 

PONIEDZIAŁEK - 26 czerwca 2017

1800 – Za †† Zofię i Jana Oblonczek, synów Erwina, Leonarda i Zygfryda, synową Felicję, Teklę i Franciszka Lenort, synową Teresę, wnuczkę Urszulę, ks. B. Bilińskiego, ks. Fr. Paszka, S. Medardę, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

 

WTOREK - 27 czerwca 2017

 700INTENCJA WOLNA

 

ŚRODA - 28 czerwca 2017 - wspomn. św. Ireneusza, bp i m.

1800Za †† męża Piotra Marszol, rodziców Hildegardę i Karola Bogusz, †† z pokrew. Marszol, Bogusz,

            Michalik, d.cz.c.

 

CZWARTEK - 29 czerwca 2017

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

  900 –  Za † męża, ojca i dziadka Pawła Smolarek w dn. ur. oraz o błog. Bożę i zdrowie w rodzinie.

1800 - Za †† męża i ojca Franciszka Hajzyk, jego rodziców, brata, bratowe, rodziców Marię i Jana Niestrój,

          Barbarę Niestrój, Helenę i Franciszka Wittke, †† z pokrew. Kondla, Niestrój.

 

PIĄTEK - 30 czerwca 2017

1800 - Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie w rodzinie z ok. 30

           roczn. ślubu Edyty i Grzegorza.

 

SOBOTA - 1 lipca 2017 - I miesiąca

 7.45 - różaniec - Msza św.:  Za † Jana Tomkowicz - rozważanie.

1700 - Godzina Miłosierdzia

1800 – Za †† rodziców Hildegardę i Franciszka Gielnik, teściów Wandę i Józefa Kaczmarczyk, braci Waldemara i Józefa Uroda, †† z pokrew. Grot i Gabriel oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 LIPCA 2017 

  700 - Za †† męża Zenona Jankowski, ojca Wiktora Ditrich, żony Agnieszkę i Marię, brata Horsta, siostry

          Małgorzatę i Urszulę, teściów Helenę i Mariana Jankowski, †† z pokrew. oraz o błog. Boże i zdr. w rodz.

  900 – Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie w rodzinie z ok. ur.

           Piotra.

1100 - Do B.Op., MB z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., o łaskę zdrowie dla Nikodema

           oraz w rodzinie.         

OGŁOSZENIA

TRANSMISJA NA ŻYWO

     KLIKNIJ OBRAZEK!